Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
III
Място

ВАМИ

2023 Лауреат_конкурс
9.0
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати