Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
Лауреати
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

НАЙД

2023 Лауреат_конкурс
8.8
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати